giới thiệu

Về chúng tôi

Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng đặt trụ sở tại: số 319 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại: (0236) 3.721772; Fax: (0236) 3.721771.

Trưởng phòng: Bà Trần Thị Thanh Hà.

Tóm tắt về sự ra đời và phát triển:
Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 20/2002/QĐ-UB ngày 21/02/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng. Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng chính thức hoạt động từ ngày 15/4/2003.

Tóm tắt về cơ cấu tổ chức:
Phòng Công chứng số 2 đặt dưới sự quản lý của Giám đốc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, tài khoản riêng và con dấu riêng. Phòng Công chứng số 2 có Trưởng phòng, công chứng viên, chuyên viên nghiệp vụ, bộ phận kế toán, bộ phận lưu trữ, bộ phận thu ngân, hành chính, văn thư. Trưởng phòng Công chứng điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Phòng.

Chức năng – Nhiệm vụ của phòng:
Phòng Công chứng số 2 thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.

DANH SÁCH TÊN VÀ CHỨC VỤ CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2

STT

Tên

Chức vụ

Di động

Điện thoại cố định/Email

1

Trần Thị Thanh Hà

Trưởng phòng 

0983.393.677

02363.721.773

hattt15@danang.gov.vn

2

Lê Thị Kim Nga

Công chứng viên

0914.132.269

 
3 Bùi Quang Khánh Công chứng viên 0909.137.048  

4

Lê Thị Hợp

Chuyên viên

0904.981.257

 

5

Nguyễn Văn Nguyên 

Chuyên viên

0916.463.799

 

6

Bùi Thị Như Quỳnh

Chuyên viên

0931.505.299

 

7

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chuyên viên

0905.030.795

 

8

Lê Hạnh Phúc

Kế toán

0989.821.909

02363.722.601

9

Nguyễn Thị Thu Thủy

Thủ quỹ 

0907.905.569

 

10

Đoàn Thị Kim Đính

Văn thư 

0709.240.418

02363.721.772

11

Lê Thị Mỹ Nữ

Lưu trữ

0905.938.193

 

 

 

thông tin đặt hẹn

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung

gửi thư góp ý

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung