giới thiệu

Về chúng tôi

Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng đặt trụ sở tại: số 209 đường Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại: (0236) 3.721772; Fax: (0236) 3.721771.

Phó Trưởng phòng phụ trách: Bà Trần Thị Thanh Hà

Tóm tắt về sự ra đời và phát triển:
Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 20/2002/QĐ-UB ngày 21/02/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng. Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng chính thức hoạt động từ ngày 15/4/2003.

Tóm tắt về cơ cấu tổ chức:
Phòng Công chứng số 2 đặt dưới sự quản lý của Giám đốc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, tài khoản riêng và con dấu riêng. Phòng Công chứng số 2 có Trưởng phòng, công chứng viên, chuyên viên nghiệp vụ, bộ phận kế toán, bộ phận lưu trữ, bộ phận thu ngân, hành chính, văn thư. Trưởng phòng Công chứng điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Phòng.

Chức năng – Nhiệm vụ của phòng:
Phòng Công chứng số 2 thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.

DANH SÁCH TÊN VÀ CHỨC VỤ CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2

STT Tên Chức vụ Di động Điện thoại cố định
1 Trần Thị Thanh Hà Phó Trưởng phòng phụ trách 0983393677 0236.3721773
2 Nguyễn Quốc Hùng Phó Trưởng phòng  0905131232  
3 Đoàn Thị Minh Phương Công chứng viên 0989072828 0236.3722600
4 Lê Thị Kim Nga Công chứng viên 0914132269  
5 Nguyễn Văn Nguyên Chuyên viên 0916463799  
6 Lê Thị Hợp Chuyên viên 0904981257  
7 Nguyễn Thị Thu Thảo Chuyên viên 0333430559  
8 Bùi Thị Như Quỳnh Chuyên viên 0931505299  
9 Lê Hạnh Phúc Kế toán 0989821909  
10 Nguyễn Thị Diệu Huyền Kế toán 0933750148 02363722601
11 Nguyễn Thị Thu Thủy Thủ quỹ  0907905569  
12 Đoàn Thị Kim Đính Văn thư  0709240418 0236.3721772
13 Lê Thị Mỹ Nữ Lưu trữ 0905938193  

 

thông tin đặt hẹn

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung

gửi thư góp ý

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung