giới thiệu

Về chúng tôi

Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng có trụ sở tại số 209 đường Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại: (0236) 3.721772; Fax: (0236) 3.721771.

Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Vinh

Tóm tắt về sự ra đời và phát triển:
Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 20/2002/QĐ-UB ngày 21/02/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng. Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng chính thức hoạt động từ ngày 15/4/2003.

Tóm tắt về cơ cấu tổ chức:
Phòng Công chứng số 2 đặt dưới sự quản lý của Giám đốc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, tài khoản riêng và con dấu riêng. Phòng Công chứng số 2 có Trưởng phòng, công chứng viên, chuyên viên nghiệp vụ, bộ phận kế toán, bộ phận lưu trữ, bộ phận thu ngân, hành chính, văn thư. Trưởng phòng Công chứng điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Phòng.

Chức năng – Nhiệm vụ của phòng:
Phòng Công chứng số 2 thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.

DANH SÁCH TÊN VÀ CHỨC VỤ CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2

STT Tên Chức vụ Di động Điện thoại cố định
1 Phạm Văn Vinh Phó trưởng phòng phụ trách 0905012666 0236.3721773
2 Lê Văn Vinh Phó trưởng phòng  0945545111 0236.3722827
3 Nguyễn Thị Thanh Thúy Công chứng viên 0982496479 0236.3722600
4 Hồ Thị Khánh Vân Công chứng viên 0914104245  
5 Trương Hiếu Liêm Công chứng viên 0905538423  
6 Lê Thị Hợp Chuyên viên 0904981257  
7 Đỗ Thùy Thanh Trang Chuyên viên 0911365817  
8 Bùi Quang Khánh Chuyên viên 0909137048  
9 Nguyễn Thị Diệu Huyền Chuyên viên 0933750148  
10 Đặng Thị Tú Oanh Kế toán 0905104678 02363722601
11 Nguyễn Thị Thu Thủy Thủ quỹ 0907905569  
12 Trần Thị Kim Ngân Văn thư 01209240418 0236.3721772
13 Võ Thị Hồng Nhi Lưu trữ 0905938193  

 

 

thông tin đặt hẹn

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung

gửi thư góp ý

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung