Văn bản pháp luật

Tên thủ tục kích thước file loại file tải về
Thông tư số 01/2020/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 112.5 kb
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 172.5 kb
Luật Kinh doanh bất động sản 167.5 kb
Luật Căn cước công dân 88 kb
Luật Hôn nhân và gia đình 206 kb
Luật Doanh nghiệp 809.5 kb
Luật Nhà ở 458 kb
Luật Đất đai 639 kb
Luật Công chứng 184 kb
Bộ luật dân sự 2015 1030 kb

Hổ trợ - liên kết

Để đáp ứng nhu cầu công chứng ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện để giải quyết công việc một cách nhanh chóng,phòng công chứng Số 02 đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển đổi mô…

thông tin đặt hẹn

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung

gửi thư góp ý

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung