Thủ tục hành chính

Tên thủ tục kích thước file loại file tải về
Thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và sử dụng đất 40.5 kb
Thủ tục chuyển quyền sở hữu bất động sản 36 kb
Thủ tục yêu cầu công chứng hủy bỏ hợp đồng giao dịch 31 kb
Thủ tục cầm cố thế chấp bảo lãnh tài sản 36 kb
Thủ tục thuê tài sản 34 kb
Thủ tục văn bản khai nhận di sản thừa kế 30 kb
Thủ tục văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế 30 kb
Thủ tục văn bản từ chôi nhân di sản thừa kế 30.5 kb
Thủ tục hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền 34.5 kb
Thủ tục yêu cầu cấp bản sao văn bản 30 kb
Thủ tục di chúc 29 kb
Thủ tục yêu cầu lưu giữ di chúc 28.5 kb
Thủ tục giao dịch khác 30.5 kb
Thủ tục hành chính cục hải quan 119.5 kb

Hổ trợ - liên kết

Để đáp ứng nhu cầu công chứng ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện để giải quyết công việc một cách nhanh chóng,phòng công chứng Số 02 đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển đổi mô…

thông tin đặt hẹn

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung

gửi thư góp ý

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung