Lời giới thiệu

Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng có trụ sở tại số 209 đường Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại: (0511) 3.721772; Fax: (0511) 3.721771.

Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 20/2002/QĐ-UB ngày 21/02/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng. Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng chính thức hoạt động từ ngày 15/4/2003.

Phòng Công chứng số 2 đặt dưới sự quản lý của Giám đốc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, tài khoản riêng và con dấu riêng. Phòng Công chứng số 2 có Trưởng phòng, công chứng viên, chuyên viên nghiệp vụ, bộ phận kế toán, bộ phận lưu trữ, bộ phận thu ngân, hành chính, văn thư. Trưởng phòng Công chứng điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Phòng.

Đọc thêm

Thời gian làm việc

Phòng công chứng số 02 hoạt động liên tục vào tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ bảy

 • Buổi sáng từ 7h30 - 11h30

 • Buổi chiều: từ 13h30 - 17h30

 • Theo quy định của pháp luật, công chứng được hiểu như thế nào?

  Trả lời...
 • Pháp luật quy định hành nghề công chứng cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào?

  Trả lời...
 • Văn bản công chứng được pháp luật quy định như thế nào?

  Trả lời...
 • Lời chứng của công chứng viên được pháp luật quy định như thế nào?

  Trả lời...