Tin tức

Công bố thông tin dự án về mua bán đất nền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thời gian qua, thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố diễn ra khá sôi động. Lợi dụng thời cơ này, một số tổ chức, cá nhân huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân dưới nhiều hình thức, trong khi các dự án chưa hoàn chỉnh các thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất, đặc biệt còn có một số dự án chưa được thành phố thống nhất về mặt chủ trương, chưa có phương án quy hoạch cụ thể. 

     Nhằm tránh thiệt hại cho người dân cũng như các tổ chức trong việc mua bán đất nền, đảm bảo cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, UBND thành phố đã công bố thông tin dự án về mua bán đất nền trên địa bàn thành phố, ban hành kèm theo Công văn số 2048/UBND- SXD ngày 22/3/2017..

Hổ trợ - liên kết

Để đáp ứng nhu cầu công chứng ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện để giải quyết công việc một cách nhanh chóng,phòng công chứng Số 02 đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển đổi mô…

thông tin đặt hẹn

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung

gửi thư góp ý

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung